Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Compressor – thiết bị tự điều chỉnh âm lượng

Compressor – thiết bị tự điều chỉnh âm lượng


Compressor là 1 thiết bị hữu ích cho những ai làm về âm thanh & thu âm. Compressor có thể tự điều chỉnh âm lượng theo chế độ đặt sẵn khi âm lượng vượt đến ngưỡng(threshold) sẽ bị nén xuống và tín hiệu nhỏ sẽ được nâng lên…nhưng..nó là con dao hai lưỡi,vì thế chúng ta cũng không thể lạm dụng nhiều vào nó vì nó sẽ làm mất tự nhiên vocal hay music làm cho âm thanh phát ra nặng nề hơn nếu chúng ta nén nó quá nhiều.

Ở compressor chúng ta sẽ gặp những nút chỉnh sau:

INPUT: Âm lượng vào
OUTPUT: Âm lượng ra
ATTACK: Là thời gian tín hiệu bị nén nhanh hay chậm, khi tín hiệu đến ngưỡng(được tính bằng mili second)
RELEASE: Là thời gian tín hiệu nén còn hiệu lực-nói cách khác là thời gian trả về trạng thái ban đầu (được tính bằng mili second)
RATIO: Là tỷ lệ nén
THRESHOLD: Độ nén(khi tín hiệu đến ngưỡng đặt sẵn)
Knee & Hard: Là độ nén vuông góc (hard) hoặc nén nhẹ nhàng(Soft) dần dần tới ngưỡng
(VD: khi tín hiệu tới ngưỡng,nếu ta sử dụng hard Knee thi ngay lập tức,tín hiệu sẽ bị nén theo tỉ lệ ratio.Và ngược lại nếu sử dụng soft knee thì tín hiệu sẽ được nén từ từ trước khi đến ngưỡng)

ở hình này,chúng ta có thể thấy:


khi tín hiệu vào sẽ được nén để không vượt ngưỡng -12 dB.
Tất cả tín hiệu sẽ được nâng 6.3 dB,(Tín hiệu nhỏ sẽ được nâng lên cùng với tín hiệu lớn,và nếu vượt ngưỡng thì sẽ bị cắt đi,theo tỉ lệ (Ratio) đặt sẵn và nén dần dần(soft) cho đến khi tín hiệu vượt ngưỡng(không biết ghi thế có khó hiểu quá không)

Ở phần attack: khi tín hiệu vượt ngưỡng sau 2.5 milisecond thì compressor bắt đầu hoạt động và sẽ trả về trạng thái ban đầu sau 500 ms

(Thành Nguyên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog