Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Các đại lượng của âm thanh

 ý nghĩa của các giá trị âm thanh: dBu, dB, dBm, dbV, các giá trị âm (-), giá trị dương (+) có ý nghĩa như thế nào trong điều chỉnh âm thanh.?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog