Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Dynamic Range là gì ?

Dynamic range là gì ? nó có ảnh hưởng quan trọng như thế nào trong một dàn âm thanh ?
Dynamic range = Max SPL - Min SPL

Nhưng vì ở nơi biểu diễn, thường có tiếng ồn của khán giả và các thứ khác, được gọi là độ ồn nền (Noise Floor), và tiếng ồn nền bao giờ cũng lớn hơn Min SPL của dàn âm thanh, như trong nhà hát, tiếng ồn nền cũng tầm 60 đến 70 dB

Vậy dynamic range = Max SPL - Noise Floor

ví dụ dàn âm thanh của tôi, max SPL là 120 dB, độ ồn nền là 70 dB,
Dynamic Range = 120 dB - 70 dB = 50 dB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog