Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Mixer MACKIE 24 và 32 kênh mới

Model 24 và 32 đường từng làm mưa làm gió trên thị trường âm thanh, nay trở lại với nhiều chiêu mới hơn :
1/ 2 bộ effect có thể chỉnh sửa được, mỗi bộ có 24 chương trình...
2/ 8 bộ compressor : 4 bộ trên 4 kênh cuối, 4 bộ trong phần sub group out...
3/ Có cổng thu USB, nên có thể cắm trực tiếp vô máy vi tính để thu, đềiu đặc biệt là thu được 4 track độc lập cho mỗi lần thu ...

Và đương nhiên, những tính năng khác của VLZ 3 như bộ pre amp XDR 2, EQ mới...
Có thể biết thêm thông tin tại đây :

http://www.mackie.com/products/2404vlz3/24-channel 4-bus mixer with proven VLZ3 low-noise, high-headroom design

• 20 studio-grade XDR2™ mic preamps
- 130dB dynamic range
- Distortion under 0.0007% (20Hz – 20kHz)
- Phantom power for studio condenser mics

4 subgroups, featuring dedicated compressors for total dynamic control

Dedicated inline channel compression for critical inputs (ch. 17-20)

3-band active EQ with carefully selected frequency ranges for maximum flexibility

Dual 32-bit RMFX+™ processors featuring 24 “Gig Ready”, useable reverbs, choruses, and tap delay for live applications

Integrated 4x2 24-bit USB interface

• Stream subgroups or master L/R to your PC or Mac for recording
• Use your favorite plug-in live via auxes 5/6
• Convenient stereo return to mains for music playback or return to channel and implement EQ, auxes and more

6 aux sends with inserts, pre/post fader and internal/external FX send options available

18dB/oct. 100Hz low cut filter

60mm long-wearing logarithmic-taper faders

All steel, classic Mackie “Built-Like-A-Tank” chassis design

Smallest footprint in class saves precious desk space

Lightweight and portable ( 39 lbs / 17.7 kg )


Includes Tracktion 3™ Music Production Software for Mac or PC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog