Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Gain tối đa trước khi hú ?

Bàn tiếp về hú : Maximum gain before Feedback ? làm sao để biết được giới hạn cuối cùng khi chỉnh gain mà không bị hú nhỉ ?
ác cứ nâng âm lượng cả hệ thống lên đến lúc bắt đầu xuất hiện hú rít đi, thì mức âm lượng nhỏ hơn một chút sẽ là giới hạn cuối cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog