Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

DECIBEL LÀ GÌ ? (CƠ BẢN)

1. Bản tra cứu về decibel, độ lớn chấp nhận của tai người:

• +/- 3 dB : Có cảm thấy khác biệt chút ít về độ lớn.
• +/- 6 dB : Có cảm thấy rõ ràng sự thay đổi độ lớn của âm thanh.
• +/- 10 dB : Cảm thấy âm thanh lớn gấp đôi hoặc giảm một nửa.
• Tai người không thể nghe quá 130 dB
• Disco : 115 dB
• Hòa nhạc Rock : 110 dB
• Nhạc Pop : 100 dB
• Giao hưởng : 90 dB

2. Qui tắc cơ bản về decibel :

• Tăng 3 dB là tăng gấp đôi công suất
• Tăng 6 dB là tăng gấp 4 lần công suất
• Tăng 10 dB là tăng gấp 10 lần công suất.
• Giảm 3 dB là giảm 1/2 công suất.
• Giảm 6 dB là giảm ¾ công suất.
• Giảm 10 dB là giảm 9/10 công suất.
• Tăng 6 dB : khoảng cách giữa người và loa giảm một nửa
• Giảm 6 dB : khoảng cách giữa người và loa tăng gấp đôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog