Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Kỹ Thuật Ánh Sáng 1 ( DMX 512 )

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG MIXER DMX 512.Mixer dmx dùng để điều khiền các loại đèn có ngỏ vào dmx.


-mixer dmx có thể điều khiển các loại đèn như moving head,đèn lazer….


Hệ thống mixer gồm có:


+ 08 cần điều khiển tương đương với từng trang với mổi trang có 08 cần ,02 trang là 16 cần.


+Dmx có thể điều khiển được 12 đèn độc lập và nối tiếp nhau.


+Nút program(Dùng để lập trình )


+Nút bank(Dùng để để lập trình và thay đổi các chương trình đả lập.có 30 bank)


+Nút mini/add (dùng để nhớ chương trình)


+Nút Music(dùng chạy tự động theo nhạc)


+Nút Blackout(thoát hết và tắt đèn)


+Nút Outo(dùng chạy tự động)


PHƯƠNG THỨC LẬP TRÌNH


1-NhẤn Program giử trong vòng 3 giây(báo đèn)


2-Mở các nút đèn bên trái mà mình muốn lập trình.


3-Điều khiển các cần cho đèn chạy theo mong muốn của mình.


4-Nhấn Mini/aad và đồng thờ nhấn các sceen tương ướng mà mình muốn lưu vào.


Kết thúc 1 quá trình cho đèn và các bước(sceen)tiếp theo làm tương đương như vậy.


-Thoát chương trình ra bằng cách nhấn giữ program trong 3 dây và nhấn nút blackout.


-nhấn nút outo cho chạy chương trình tự động.


Kết thúc hướng dẫn.llsoundandlightll@gmail.com 0906715077 - 0956180088

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog